FORSKNINGSINTERESSER

Jeg er interessert i miljø-, energi- og naturressursforvaltning, samt effekter av klimapolitikk. Jeg forsker på energiomstilling, omstridt miljø- og energipolitikk, energirettferdighet, klimafinansiering, godt styresett innen energi- og naturressursforvaltning, ressursrettigheter, privat og frivillig styresett, og opinionens holdninger til klimaendringer og miljøpolitikk.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • PhD, statsvitenskap, University of Washington (2016)
  • MA, statsvitenskap, University of Washington (2011)
  • MPhil, Komparativ og internasjonal utdanning, Universitetet i Oslo (2006)
     

Arbeidserfaring

  • Seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (2021-d.d.)
  • Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO) (2018-2021)
  • Seniorrådgiver innnen miljø, Norsk folkehjelp (2018-2020)
  • Forsker og policyrådgiver, Chr. Michelsens Institutt og U4 Anti-Corruption Resource Centre (2014-2020)
  • Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)  (2006-2014)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer