FORSKNINGSINTERESSER

Min hovedinteresse er innen nasjonal og internasjonal klima- og energipolitikk og den pågående energiomstillingen. Jeg er spesielt interessert i elektrisitetssektoren og dens nøkkelrolle for å dekarbonisere økonomiene våre. Et viktig fokus i mitt arbeid er samspillet mellom teknologiske endringer og politikk, det vil si hvordan pågående teknologiutvikling påvirker policy-aktørenes politiske preferanser og strategier – og hvordan virkemidler og markedsdesign kan muliggjøre overgangen videre.

Jeg bruker ulike teoretiske perspektiver, inkludert teorier om bærekraftsoverganger, politiske prosessteorier og bredere sosiologiske handlingsteorier. Empirisk har jeg jobbet med norsk, nordisk, tysk og europeisk energi- og klimapolitikk. Jeg har også førstehåndserfaring fra de internasjonale klimaforhandlingene og IPCC-prosessen.

 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • PhD i innovasjonsstudier (2020)
  • Mastergrad i sosiologi (2008)
     

Arbeidserfaring

  • PhD-kanditat og doktorgradsforsker i innovasjonsstudier, Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur, Universitetet i Oslo (03.2016-05.2020)
  • Senior klimapolitisk analytiker og leder for klimapolitisk team, Climate Analytics Gmbh (10.2013-12.2015)
  • Politisk rådgiver, Miljøstiftelsen ZERO (09.2010-06.2013)
  • Politikkansvarlig, Federal German Ministry for the Environment (06.2009-06.2010)
  • Forskningsassistent, CICERO Senter for klimaforskning, Oslo (11.2007-04.2009)
  • Forskningsassistent, Free University Berlin (09.2006-07.2007)

 

PEER-REVIEWED ARTICLES AND CHAPTERS

Vis mer

OTHER PUBLICATIONS

Vis mer