FORSKNINGSINTERESSER
  • Klima- og energipolitikk
  • Olje- og gass industrien
  • Klimarettferdighet


Masteroppgave: Statlig klima- og oljediskurs i Norge, og de politiske konsekvensene for petroleumspolitikken

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Master i Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

  • Bachelor i utviklingsstudier (2021), Universitetet i Oslo

 

Erfaring

  • Seminarleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO (2023-)

RELATED RESEARCH AREA(S)