FORSKNINGSINTERESSER
  • Klima
  • Oljepolitikk
  • Interesseorganisasjoner


Masteroppgave: Elektrifisering av sokkelen: oljebransjens preferanseendring

 

BAKGRUNN & ERFARING

AKADEMISK BAKGRUNN

  • Master i Statsvitenskap (UiO) pågående
  • Bachelor (NTNU) i Statsvitenskap,
  • Årsstudium i Samfunnsøkonomi (NTNU)