FORSKNINGSINTERESSER
 • Norsk utenrikspolitikk mot Russland
 • Norsk-russisk samarbeid etter Ukraina-krigen
 • Internasjonale relasjoner
 • Konfliktanalyse
 • Rettferdig krig-tradisjonen
   
BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Bachelor i fred- og konfliktstudier (Oslo Nye Høyskole) - pågående

   

Arbeidserfaring

 • Fundraiser og reiseleder, Leger uten grenser (2019-2020)
   

 

RELATED RESEARCH AREA(S)