FORSKNINGSINTERESSER
  • Urfolk og etniske minoriteter i Arktis
  • Kulturell praksis og naturbruk
  • Statlig naturbruksregulering
  • Fornorskningspolitikk

 

Masteroppgave: Effekten av statlig regulering av laksefiske i elver i kvenske områder på overføring av kvensk språk og kultur

BAKGRUNN & ERFARING

Academic background

  • Master i miljø, utvikling og kulturell forandring ved SUM, Universitetet i Oslo 
  • Bachelor i Litteratur og språk fra University College Dublin, Irland
  • Årsstudium i sosiologi ved Universitetet i Oslo