FORSKNINGSINTERESSER
 • Klimapolitikk
 • Energipolitikk 
 • EU og EØS
 • Europeiserings- og implementeringslitteratur
 • Samfunnsvitenskapelig metode
   

Masteroppgave: Norges mangel på implementering av revideringene av EUs bygningsenergidirektiv EPBD – European Energy Performance of Buildings Directive

 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

 • Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (pågående)
 • Bachelor  i statsvitenskap, NTNU
 • Ett år rettsvitenskap ved HINN

 

Arbeidserfaring

 • Praktikant og studentassistent hos NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning