FORSKNINGSINTERESSER
  • Klimapolitikk
  • Samfunnsvitenskapelig metode
  • Interaksjonen mellom vitenskap og politikk
  • Politisk teori
  • Vitenskapsfilosofi


Masteroppgave: Klimavitenskap og politiske diskurser i NOU-utredninger – eksperters politiske innflytelse.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Master i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (Nåværende).
  • Bachelor i internasjonale studier ved Universitetet i Oslo
  • Ett år undergraduate certificate i International Relations ved The University of Edinburgh

 

Annen erfaring

  • Praktikant i Kunnskapsdepartementet (Oslo, Norge)

  • Samfunnsredaktør i Argument studenttidsskrift (Oslo, Norge)