FORSKNINGSINTERESSER
  • Geopolitikk i den arktiske region
  • Stormaktenes geopolitikk
  • Politisk geografi
  • Politisk teori og IR
  • Transatlantiske forbindelser

Masteroppgave: The impact that the NATO membership of Finland and Sweden will have in the Arctic geopolitical dynamics
 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Bachelor i internasjonale relasjoner og statsvitenskap ved Catholic University of Sacred Heart i Milano (2017-2020)
  • Master i statsvitenskap, Universitetet i Milano (siden 2021)

 

Arbeidserfaring

  • Praksis ved International Relations Unit of Lombardy Region (Milano, Italia)
  • Junioranalytiker for Orizzonti Politici (Tankesmie i Milano, Italia)