FORSKNINGSINTERESSER
  • Marin bioprospektering og genetiske ressurser
  • Politisk økologi
  • Ressursgrenser
  • Miljøfilosofi

 

Masteroppgave: Exploring the Ocean Genome – from conceptualization to utilization of marine genetic information and material in a Norwegian Arctic context
 

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Siden 2020: Master i utvikling, miljø og kulturendring ved Universitetet i Oslo
  • 2016-2019: Bachelor i statsvitenskap og menneskerettigheter ved Universitetet i Sørøst-Norge