Tirsdag 15. august blir det klimamarathon under Arendalsuka. Forskere og klimaeksperter landet rundt gir deg en serie smakebiter fra brennaktuelle tema og ny, klimarelatert forskning.

Harald Sakarias Brøvig HansenFra Fridtjof Nansens Institutt stiller doktorgradsstipendiat og havforsker Harald Sakarias Brøvig Hansen, med innlegget "Kampen om fisken: Norges nye klimakonflikter". Et innblikk i det storpolitiske makt-spillet som Norge nå er en del av, som følge av klimaskapte endringer i fiskebestander og bevegelsesmønster. Hvem vinner og hvem taper i dette spillet? Hvem får tilgang til nye ressurser, hvem taper terreng - og hvordan håndterer vi konfliktene som er under oppseiling?

Fri entré, ingen billetter.
 
Arrangementet er en del av en rekke klima-arrangementer som alle vil foregå på #klimahuset Café Lindvedske under Arendalsuka, under ledelse av FNIs samarbeidspartner Cicero.
 
Kontaktperson:
 
Karoline Hægstad Flåm, Fridtjof Nansens Institutt. Mobil 97717718, mail khf@fni.no.