Hvilke utfordringer skaper vindkraften for demokrati, byrdefordeling og opplevelse av rettferdighet? Er vindkraft viktig verdiskaping og fremtidsrettet næringspolitikk, eller en unødvendig utfordring for lokalsamfunn og sårbar natur? Hva sier forskningen, hva står på spill og hva vil egentlig det politiske Norge?

Universitetet i Agder, Fridtjof Nansens Institutt og CICERO Senter for klimaforskning tar debatten i Arendal under Arendalsuka. Her inviterer vi til forskerpresentasjoner, en ordførerduell og en paneldebatt med politikere og representanter for ulike interesseorganisasjoner. 

Program:

12.00: Velkommen v/Karoline H. Flåm, informasjonsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

12.05: Hva sier forskningen om norsk vindkraft? Tre faglige innlegg:

  • Hvorfor fører vindkraftutbyggingen til så mye bråk? v/Kristin Linnerud, forsker ved CICERO
  • Blåser vindkraften i naturen? v/Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt
  • Drivkrefter, motkrefter og nye utfordringer i vindkraftpolitikken v/Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

12.35: Ordførerduell om vindkraft: Viktig verdiskapning eller unødvendig plage?

  • Astrid Aarhus Byrknes (KrF), ordfører i Lindås kommune i Hordaland
  • Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord kommune i Trøndelag

12:50: Paneldebatt: Er vindkraft viktig i Norge? Hvor skal utbyggingen foregå og hvordan sikrer vi at viktige hensyn blir ivaretatt? Mer informasjon om panelet kommer.

Universitetet i Agder byr på lunsj fra klokken 11.30. Deltakelse på arrangementet er gratis, og påmelding er ikke nødvendig.