Interessen for plantemangfold i jord- og hagebruk stiger i hele Europa. Det økte engasjementet er vesentlig for at den europeiske matplantearven bevares og videreføres – og at den videreutvikles. Bruksgenbanker, eller ‘community seed banks’, har vært viktige plattformer og springbrett for denne utviklingen. I Europa har de særlig bredt om seg de siste tyve årene. Flere forskningsprosjekter i EU har som formål å styrke denne utviklingen.

Våre nylig etablerte Norsk Bruksgenbank og KVANN Norwegian Seed Savers er viktige initiativer i Norge, men Norge har i liten grad fått del i det europeiske nettverket og forskningen. Med dette seminaret vil vi høste erfaringer fra Europa. Det blir presentrasjon av forskningsresultater og dialog med sentrale aktører om hva som skal til for å styrke matplantemangfoldet.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norges Vel, med støtte fra Landbruksdirektoratet, og holdes delvis på engelsk. 

Se fullstendig invitasjon med kortpresentasjon av de europeiske pionerene og program her. Programmet er også gjengitt under. Vi ber om påmelding innen 17. oktober (se påmeldingsskjema nederst på siden).

Pro Specie Rara

Program:

09.00: Registrering og kaffe/te

09.30: Velkomst v/Lars H. Gulbrandsen, konstituert direktør, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

09.35: Åpningshilsen v/ Bell Batta Torheim, seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet

09.45: Bruksgenbanker som springbrett for matplantemangfold: Omfang, variasjon og erfaringer fra europeiske bruksgenbanker v/ Regine Andersen, seniorforsker, FNI

10.20: Presentasjon av Norsk Bruksgenbank og KVANN Norwegian Seed Savers, v/ Henriette Vivestad, rådgiver for Norges Vel og sekretariatsleder i Norsk Bruksbank og Stephen Barstow, styreleder i KVANN

10.40: Pro Specie Rara: Fra et lite initiativ til drivkraft i det nasjonale arbeidet for plantemangfold i Sveits, v/ Béla Bartha, daglig leder, Pro Specie Rara, Sveits

11.25: Spørsmål og samtale

11.40: Lunsj

12.30: Aegilops: Dynamisk og deltakende bevaring og utvikling av plantearven blant bønder i Hellas, v/Kostas Koutis, leder for Aegilops, Network for Biodiversity and Ecology in Agriculture

13.10: Spørsmål og samtale

13.25: Heritage Seed Library: Å holde liv i en rik plantearv på tross av begrensende regelverk England, v/ Catrina Fenton, daglig leder for Heritage Seed Library ved Garden Organic

14.05: Spørsmål og samtale

14.20: Pause med kake, kaffe og te.

14.35: Samtale: Hva kan vi lære av erfaringene fra Europa? Deltakere: Jasper Kroon, styreleder og medeier i Norsk Bruksgenbank og faglig leder i Solhatt Økologisk Hagebruk; Andrew Mc Million fra KVANN Norwegian Seed Savers, Torunn Hernes Bjerkem, daglig leder, Gullimunn Urkorn; og våre innledere Béla Bartha, Kostas Koutis og Catrina Fenton. Det blir en åpen stol for deltakelse fra salen.

Regine Andersen15.35: Paneldiskusjon: Hvordan fremme arbeidet for plantemangfold gjennom bruksgenbanker i Norge? Deltakere: Bell Batta Torheim, seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet; Morten Rasmussen, seniorrådgiver Norsk genressurssenter/NIBIO; Torgun Johnsen, seniorrådgiver Mattilsynet; Kristin Børresen, administrerende direktør, GRAMINOR; Arve Gladheim, organisasjonssjef Gartnerhalen. Spørsmålsstillere: Anders Næss, styremedlem og medeier i Norsk Bruksgenbank og tidligere daglig leder i Økologisk Spesialkorn og Andrew Mc Million fra KVANN. Det blir anledning til spørsmål og innspill fra salen.

Ordstyrer: Regine Andersen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

16.30: Servering av grøt på gamle kornsorter. Det blir anledning til å ‘mingle’ rundt grøten og snakke med foredragsholderne i stuene til Fridtjof Nansen fram til ca. kl. 18.00.

Vel møtt til Polhøgda 31. oktober!

 

Påmelding: