Program

09:00 Innledning Geir Hønneland og Terje Aunevik 

09:15-10:15 Fiske- og krabbemottak på Svalbard. Hva er mulig?
-    09:15 Dagens fiske rundt Svalbard. Geir Hønneland (FNI)
-    09:30 Snøkrabbens vandring nordover. Sten Siikavuopio (NOFIMA)
-    09:45 Kan fisk og krabbe landes på Svalbard? Gerd Kristoffersen (Råfisklaget)
-    10:00 Miljølovgivning på Svalbard. Linda Karlstad (Sysselmesteren)

10:15-10:45 Pause

10:45-11:45 Fiske- og krabbemottak på Svalbard. Bra for Longyearbyen?
-    10:45 Longyearbyen post-corona. Trine Krystad (TBC) (Visit Svalbard)
-    11:00 Fiskeri på 78°. Grete Lorentzen (NOFIMA)
-    11:15 Fiskemottak i Barentsburg. Ingvild Sæbu Vatn (LPO Arkitekter)
-    11:30 En ny næring i Longyearbyen? Terje Aunevik (Svalbard Næringsforening)

Pause 11:45-12:00

12:00-13:00 Fiske- og krabbemottak på Svalbard – muligheter og utfordringer 
Diskusjon med spørsmål fra salen. Ordstyrer Svein Vigeland Rottem (FNI)


For spørsmål, kontakt:
Svein Vigeland Rottem, seniorforsker ved FNI eller 
Anna Valberg, informasjonsleder ved FNI