Ordstyrer: Anna Valberg, informasjonsleder ved FNI

  • Andreas Østhagen, FNI:
    Sikkerhetspolitikk i nord: Hva gjør vi med Russland, USA og Kina?   Når USA og Biden er opptatt av å være hard i klypa overfor Russland, havner Norge i en skvis mellom stormaktene i Arktis. Selv om USA er være nærmeste allierte i møte med Russland, har de sine egne interesser. Med økt amerikansk søkelys på nordområdene kan Norge få mer enn vi har bedt om. Samtidig er både EU og Kina mer opptatt av Arktis enn de har vært.
  • Svein Vigeland Rottem, FNI: 
    Utenrikspolitikk i Arktis: Hva gjør Norge? 
    Høyere temperatur og mindre is endrer rammebetingelsene for land med interesser i Arktis. Denne våren møttes alle utenriksministrene i Arktisk råd. Mens det kan være spenninger i geopolitikken, finner de sammen om temaer som shipping, klimatiltak og miljøgifter. Norge tar over formannskapet i Arktisk råd om to år. Nå starter forberedelsen. Hva bør Norge gjøre?
  • Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
  • Michael Tetzschner, Høyre

 

Kontaktperson: Anna Valberg, Fridtjof Nansens Institutt, avalberg@fni.no