NB: Rapporten fra som ble presentert på dette arrangementet er nå publisert og tilgjengelig her.

Bakteppet

Miljø- og arealutfordringer tvinger norsk oppdrettsbransje til å tenke nytt. Med stadig tøffere lusereguleringer og krav til innovasjon, har myndighetene gitt klar beskjed: Vil bransjen ha vekst, må miljøutfordringene først løses. De siste årene har bransjen dermed igangsatt en rekke innovasjonsprosjekter, ikke minst gjennom de såkalte utviklingstillatelsene – en subsidieordning som skal bidra til ny teknologi og mer bærekraftig produksjon. Flere selskaper retter nå blikket mot nye løsninger, blant annet mot større, lukkede anlegg og «havfarmer» lenger til havs.

Etter tiår med vekst, lokal forankring og åpne merder langs kysten, spør vi: Står norsk oppdrettsnæring overfor et paradigmeskifte? Vil ny teknologi bidra til å løse bransjens miljøutfordringer, eller handler innovasjonsprosjektene først og fremst om vekst? Hvilke strukturendringer står norsk oppdrett overfor – og hvem vinner og taper på utviklingen?

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) inviterer til rapportlansering og lunsjdebatt om bærekraft og veien videre for norsk oppdrett. 

Lunsj serveres fra kl 11.30, programmet starter kl.12.00.

Program:

12:00. Introduksjon.

12:05. Rapportlansering: «Grønn vekst i blå næring? Miljørettet innovasjon i norsk oppdrettsbransje». v/ seniorforsker Irja Vormedal, FNI.

12:30. Paneldebatt. Grønt skifte i norsk oppdrett: Treffer politikken som den skal? Hvordan fungerer egentlig utviklingstillatelsene? 

I panelet: 

Moderator: Karoline H. Flåm, Fridtjof Nansens Institutt

Seminaret arrangeres som en del av forskningsprosjektene DEMSA og GREENLIGHT, begge ledet av Fridtjof Nansens Institutt. DEMSA (Designing Effective Management Systems for Aquaculture: Innovation and Sustainable Development) har analysert nasjonale og internasjonale rammebetingelser for innovasjon og bærekraft i norsk oppdrett. GREENLIGHT (A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway), et Toppforsk-prosjekt i startfasen, dykker videre ned i utvalgte virkemidler som utviklingstillatelser, havbruksfondet og trafikklyssystemet, og reiser kritiske spørsmål knyttet til design, funksjon og effekt. Mer info på www.fni.no 

 

Påmelding: