Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret ved Nord Universitet inviterer til seminar. 

Tid: 19. januar 2021 kl. 13:00-15:30. 
Sted: Teams

Se opptak av arrangementet her.  

I desember kom et fokusnummer i tidsskriftet Internasjonal Politikk som retter søkelys på Norges utenrikspolitikk i nordområdene og Arktis. Gjesteredaktør Andreas Østhagen har samlet tekster fra forskere og politikere som belyser de store linjene i utviklingen det siste tiåret.

Vi inviterer til digitalt seminar knyttet til fokusnummeret, som tar for seg både generell nordområdepolitikk og spesifikke aspekter.

Del 1 (13:00-14:30) – Norge, nordområdene og utenrikspolitikk

Del 2 (14:30-15:30) – Sikkerhetspolitikk, ressurser og Kina i nord

Ordstyrer: Andreas Østhagen, Fridtjof Nansens institutt & Nordområdesenteret ved Nord Universitet

Tidsskriftet Internasjonal politikk ligger her åpent tilgjengelig. 

Webinaret foregår på norsk. Alle påmeldte får en e-post med lenke til Teams-arrangementet mandag 18/1. 

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt seniorforsker Andreas Østhagen eller informasjonsleder Anna Valberg
 

Vil du motta nyhetsbrev fra FNI, registrer deg her.

Vil du melde deg på webinaret, registrer deg her: 

WEBINARET ER NÅ STENGT FOR PÅMELDING. 

Påmelding: