Det er en glede igjen å kunne invitere til årets genressurs-seminar på Fridtjof Nansens Institutt. Vi ønsker å dele forskningsresultater og inspirere til diskusjon om utfordringer i såfrøsektoren – før vi avslutter med mer uformell prat på terrassen i følge med vin & tapas. 


PROGRAM

10:45    Ankomst og kaffe
11:00      Velkommen og presentasjon av Suitable seeds prosjektet v/ prosjektleder, Kristin Rosendal, FNI
11:20      Om plantetraktaten og kontraktsmessige forhold sett opp mot trender i patentering av såfrø v/ Morten Walløe Tvedt, Høgskolen i Molde 
11:50    Om EUs såfrø-lovgivning – uttrykk for mer generell oppmyking? v/ Christian Prip, FNI
12:30      Diskusjon
12:50     Lunsj
13:30      Genbankforvaltning fra lokalt til globalt nivå; locale eksempler fra Nepal og India v/ Regine Andersen, FNI
14:00    Nasjonale genbanker i Armenia i lys av internasjonale avtaler og nasjonale rammebetingelser v/ Pål W. Skedsmo, FNI
14:30     Diskusjon  
15:00    Kaffepause 
15:15    Internasjonale genbanker og Svalbard Globale Frøhvelv: Historien om redningsaksjonen for den internasjonale frøsamlingen i Syria v/ Ola Westengen, Noragric 
15:45    Diskusjon
16:30   Tapas og vin på terrassen

 

Bakgrunnen for Suitable Seeds-prosjektet er de raske endringene i klimatiske forhold som gjør verdens befolkning stadig mer avhengig av dugelig såfrø for å opprettholde matsikkerheten. Med dugelige såfrø tenker vi på mangfoldet av såfrø som er nødvendig for å utvikle og videreutvikle matplanter som kan tilpasse seg klimautfordringene, sykdom og skadedyr. Norge har gjennom mange tiår vært en pådriver og brobygger i å sikre bevaring av, godefordeling og rettferdig tilgang til såfrø. Frøhvelvet på Svalbard er et godt eksempel på dette. Samtidig blir sterke multinasjonale selskaper stadig mer dominerende innen såfrøindustrien og påvirker rammebetingelsene for såfrøsektoren (bl.a. patentsystemer, planteforedlerrettigheter og såfrølover). Tilgangen til frømaterialet påvirkes av et økende omfang reguleringer som er i stadig endring. 

Det foregår et utstrakt arbeid for å bevare og dele det genetiske mangfoldet i jordbruket, fra lokale småbønder, via lokale frøbanker og nasjonale genbanker, til regionale og internasjonale genbanker og ‘Noahs Ark’ for verdens frø: Svalbard Globale Frøhvelv.   

Vi har studert hvordan endringer i juridiske og institusjonelle rammeverk påvirker bevaring og deling av dugelig såfrø i sårbare stater. Særlig legger vi vekt på hvordan dette påvirker frø-/ genbankene fra lokalt til globalt nivå i deres arbeid for bevaring av plantemangfold og i å gjøre såfrø allment tilgjengelig. Studiene er utført i samarbeid med forskere fra Armenia, India og Nepal og prosjektet har støtte fra Forskningsrådet (prosjekt nr. 274519). 

Første bolk i seminaret tar for seg siste nytt fra den juridiske utviklingen internasjonalt. I FAO er det store utfordringer i forhandlingene om det multilaterale systemet for tilgang og godefordeling knyttet til plantemangfold og i EU er en oppmyking av såfrølovgivningen på trappene. I andre del tar vi for oss frø- og genbankenes rolle fra lokalt til nasjonalt nivå i lys av de internasjonale rammebetingelsene og nasjonal implementering av disse.