Ikke minst er det knyttet store forventninger til hva bioprospektering og bioinnovasjon kan føre til innenfor farmasi, kosmetikk, matvareproduksjon og i livsvitenskapene.

I prosjektet «Rettslige rammer for bioprospektering og bioinnovasjon i polområdene» (BIOSPOLAR), har vi sett på de rettslige rammebetingelsene for akademisk og kommersiell utnyttelse av genetisk materiale fra polare områder. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, og deltakere har vært UiT Norsk senter for Havrett, Fridtjof Nansen Institutt og United Nations University. Nå presenterer vi resultater fra forskningen - vel møtt!

Påmelding: https://nettskjema.no/a/137979

 

Program

10:00 Coffee

10:15 Opening – short presentation of the project. Professor Tore Henriksen, UiT Norwegian Centre for the Law of the Sea

10:30 The legal status of bioprospecting and bioinnovation in polar regions. Associate professor Vito De Lucia and Research Fellow Philipp Nickels, UiT Norwegian Centre for the Law of the Sea

11:30 Break

12:00 The current practice of patent applications and academic publications based on genetic Resources from polar regions. Researcher Paul Oldham, Emerging Technologies Group, Manchester Institute of Innovation Research

13:00 Lunch

14:00 Regulating Bioprospecting in Polar Regions: Corporate strategies and responses. Senior research fellow and Research director Kristin Rosendal, the Fridtjof Nansen Institute

15:00 Break

15:15 Options for regulations that may stimulate academic and commercial research and development on genetic resources from the polar regions. Senior research fellow Morten Walløe Tvedt, the Fridtjof Nansen Institute

16:30 Closing
 

Påmelding: https://nettskjema.no/a/137979