For studenter som skriver oppgaver som bedømmes som særlig relevante, tilbyr FNI, etter søknad, en studentstipendiatordning som bl.a. omfatter:

  • egen kontorplass og fri bruk av kontorfasilitetene på Polhøgda.
  • tilordning av faglig kontaktperson (som dog ikke vil ha noen veiledningsplikt i forhold til masteroppgaven din).
  • full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap.
  • et skattefritt stipend (for tiden NOK 4500 pr. måned).

Det forventes at stipendiaten:

  • bruker kontorplassen på FNI som sin daglige arbeidsplass og blir en del av instituttets faglige miljø.
  • tillater at den godkjente masteroppgaven (om ønskelig) publiseres også som FNI-rapport.

Ordningen er begrenset oppad til 12 måneder. Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre, relevante fag.

Søknad/kontakt

Søknad med kort prosjektskisse (gjerne 1 side, maksimalt 5 sider), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer, samt eventuelle spørsmål, kan rettes til relevant kontaktperson:

Vennligst send henvendelse til kun én av kontaktpersonene. Hvis du er usikker på hvem som er mest relevant å kontakte, kan du i stedet la henvendelsen gå til FNIs administrasjonsleder Claes Lykke Ragner.

Det er ingen spesiell søknadsfrist.