Gjennom ordningen tilbyr FNI:

 • egen kontorplass og fri bruk av instituttets kontorfasiliteter.
 • tilordning av faglig kontaktperson.
 • full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap.
 • et skattefritt stipend (for tiden NOK 4500 pr. måned).


Merk at FNI ikke tilbyr:

 • hjelp til formulering av tema for masteroppgaven.
 • formell veiledning.


Det forventes at stipendiaten:

 • er opptatt på masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt veileder ved sin moderinstitusjon.
 • bruker kontorplassen på FNI som sin daglige arbeidsplass og blir en del av instituttets faglige miljø.
 • tillater at den godkjente masteroppgaven (om ønskelig) publiseres også som FNI-rapport.


Ordningen er begrenset oppad til 12 måneder. Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre, relevante fag.


Søknad

For å komme i betraktning kreves kortfattet søknad, på norsk eller engelsk, med følgende vedlegg:

 • Kort prosjektskisse (maksimalt 5 sider)
 • CV
 • Oversikt over fagsammensetning og karakterer.

Vennligst også oppgi forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

Søknad sendes  FNIs administrasjonsleder Claes Lykke Ragner (claes.ragner@fni.no) innen følgende søknadsfrister:

 • 20. januar
 • 20. mai
 • 1. september
 • 20. november

Alle søkere vil bli kontaktet innen 10 dager etter søknadsfrist.