Arbeidsoppgaver inkluderer:

  • Ansikt utad: Mottak av besøkende, ansvar for resepsjon og sentralbord.
  • Daglig stell av lokalene, inkludert kjøkkener og innendørs/utendørs beplantning.
  • Guide: Omvisning i de historiske lokalene (opplæring vil bli gitt).
  • Ansvar for gjennomføring (bevertning og andre praktiske aspekter) av faglige arrangementer, alt fra små arbeidsmøter til dagslange seminarer med opptil 80 deltakere.
  • (Del)ansvar for planlegging og gjennomføring av interne sosiale arrangementer og trivselstiltak som felleslunsj, sommerfest og julebord, instituttseminar m/overnatting, gaveinnkjøp m.m..
  • Husøkonom: Kontakt med leverandører innen renhold, catering, kontormateriell m.m.; bestilling og innkjøp av varer og tjenester.
  • Overoppsyn med instituttets lille fagbibliotek, inkludert noe innkjøp og registrering av fagbøker.

For mer informasjon om stillingen, og for å søke , se annonse på FINN.no