FNI søker en masterstudent som kan jobbe deltid som vitenskapelig assistent på forskningsprosjektet «Snowballing and Tipping: Market Feedback, Regulatory Coalitions, and Institutional Change in Climate Politics». Se prosjektets nettside. 

Arbeidsoppgaver

•    Undersøke, kartlegge og kode policy-preferansene til utvalgte interessenter knyttet til kvotehandel, fornybar energipolitikk og transportpolitiske virkemidler. 

Fokus er særlig på stakeholdere fra privat sektor, deriblant bedrifter (som kraftprodusenter og bilprodusenter) og grupperinger av bedrifter/industri samt deres interesseorganisasjoner

•    Systematisk gjennomgang av høringer og høringsuttalelser knyttet til deler av EUs Green Deal
•    Kodingen av preferanser vil skje i samarbeid med etablerte forskere og innebærer regelmessige møter med prosjektteamet
•    Gjennomføre systematiske dokumentsøk og dokumentanalyser, for eksempel av bedrifters årsrapporter, avisartikler og annen nyhetsrapportering

Vi tilbyr: 
•    Hos oss blir du del av en forskergruppe og jobber tett med etablerte forskere. Du deltar regelmessig i prosjektteamet. 
•    Timelønn: 225 NOK pr. time, pluss feriepenger. 
•    Dersom du ønsker å skrive masteroppgave tilknyttet prosjektet, får du et skattefritt månedlig stipend.
•    Oppstart: februar 2021

Hvem er du? 

Vi søker en person med kapasitet til å jobbe minimum 2-3 dager i uken i startsfasen av engasjementet - inntil kodingen av policy preferanser er gjennomført. 

Vi forventer gode eksamensresultater samt bakgrunnskunnskap og/eller interesse for klimapolitikk og det grønne skiftet. 

Søknad (på norsk eller engelsk) kan sendes på epost til prosjektleder Irja Vormedal, ivormedal@fni.no. Legg ved CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer. Vil du skrive masteroppgave om prosjektets tematikk, fortell oss det.  

Søknadsfrist: 29 januar 2021
Alle søkere vil bli kontaktet innen en uke etter fristen.