Innen denne rammen forsker instituttet på følgende temaområder:

Instituttets hoveddisipliner er statsvitenskap og folkerett, men FNI har også forskere med bakgrunn fra økonomi, historie, geografi, sosialantropologi og utviklingsstudier. I tillegg har instituttet særlig språk- og regionalkompetanse på Russland og Kina.

FNIs stab teller for tiden ca. 35, inkludert ca. 25 fulltidsforskere. I tillegg er normalt 3-8 studentstipendiater tilknyttet instituttet. Direktør siden 2015 er Geir Hønneland.

Instituttet arbeider med anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer, men har også en tung akademisk komponent i sin virksomhet.

FNIs finansieringskilder omfatter Norges forskningsråd, norske offentlige myndigheter, næringssammenslutninger, private firmaer, EU-kommisjonen og utenlandske forskningsstiftelser. Årlig omsetning er på rundt 40 millioner kroner.

FNI samarbeider med en rekke institusjoner og forskere i inn- og utland. Instituttet søker å gjøre sin kompetanse tilgjengelig og relevant for brukere såvel som for allmennheten. FNIs forskningsresultater publiseres hovedsakelig i internasjonale akademiske tidsskrifter og bøker. Instituttet har også sin egen rapportserie.

Galleriet i 2. etasje. Foto: maryanne RyggFNI er forskningsarmen til Fridtjof Nansen-stiftelsen på Polhøgda som ble opprettet i 1958 for å drive forskning innen Fridtjof Nansens interesseområder og for å forvalte eiendommen Polhøgda, Nansens hjem. Stiftelsen ledes av et Styre med seks medlemmer som velges av et Råd. Styret utnevner instituttets direktør, for perioder på fire år om gangen.