Av alle verdens forskere er to ved FNI blant de mest siterte, på tvers av disipliner og land i 2023. De to er direktør Iver B. Neumann og assisterende direktør Lars H. Gulbrandsen.

Begge er også på listen over de høyest rangerte forskerne innen internasjonale relasjoner. 

– Denne anerkjennelsen er en stor ære for instituttet–, sier FNI-forskningsleder Regine Andersen fornøyd. 

Iver B. Neumann er en fremtredende ekspert på Russland og diplomati. Lars H. Gulbrandsen forsker for tiden på europeisk klimapolitikk, men det er forskningen hans på internasjonal miljøstyring og ikke-statlige aktører i internasjonale relasjoner som er mest sitert.

– Det er knapt uventet å finne Iver på denne eksklusive listen, men jeg ble overrasket over å høre at mitt navn også var der, sier Gulbrandsen.


Toppforskning ikke bare fra universiteter

– Forskning i verdensklasse kommer også fra instituttsektoren, ikke bare fra universiteter. Folk kan tro at institutter som FNI hovedsakelig driver med anvendt kontraktsforskning, mens tung, ofte sitert akademisk forskning kommer fra universitetene. Men denne listen og FNIs høye score på publikasjonspoeng viser tydelig at dette ikke er tilfelle, uttaler Gulbrandsen med et tilfreds smil.

Iver B. Neumann legger til:
– Ja, et institutt som vårt lever av sine rapporter – men vi får betalt for å lage disse rapportene på grunnlag av de vitenskapelige publikasjonee våre: å gjøre rapporter om til publikasjoner er den beste måten å opprettholde en positiv synergi.
 

– Forskning må være gøy

Det er påfallende at både direktør og assisterende direktør, med sine mange administrative oppgaver, klarer å bruke nok tid på forskning til å oppnå slike resultater internasjonalt.

– Iver, hvordan klarer du å balansere det å være en toppforsker og instituttleder samtidig?

– Hemmeligheten er å ta godt vare på forskningsinteressene dine, og å sørge for at det er gøy å forske. Å jobbe sammen med andre hjelper. Og så gjelder det å gripe alle muligheter som dukker opp. Det er mange ting som kan komme i veien, administrasjon ikke minst, men hvis du opprettholder forskningslysten, kommer publikasjonene av seg selv.

Neumann beskriver hvordan mesteparten av karrieren har vært tilbrakt i miljøer som forventer at man leverer en jevn strøm av rapporter. – Så det har også handlet om å omgjøre så mye som mulig av mine data til teoridrevne fortellinger som kan publiseres, smiler han.

Stanford University, har gjennomgått en database med publikasjoner fra åtte millioner forskere over hele verden, og valgt ut de to prosentene som har publisert mest og blitt sitert flest ganger. Og her finner vi både Iver og Lars!

Se nedenfor for mer informasjon:

October 2023 data-update for Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" - Elsevier BV (digitalcommonsdata.com)  (se den første excel-filen)

En stor gratulasjon for det imponerende arbeidet!