Stillingen er i utgangspunktet på to år og er finansiert av et prosjekt fra Utenriksdepartementet med tittel «Arktisk Geopolitikk i en ny Æra (GEOARC)». Formålet med prosjektet er å bidra til en mer opplyst og kunnskapsrik debatt om de sikkerhets- og geopolitiske forholdene i Arktis, spesielt med hensyn på de norske nordområdene. 

Om prosjektet: 

Manglende kunnskap og enkle påstander om sammenhenger (f.eks. «klimaendringer medfører ressurskonflikt» eller «Kinas globale ambisjoner leder til våpenkappløp i Arktis») kan lede til feilslutninger om årsaken til problemer i nord, og få politiske konsekvenser – både på et nasjonalt og på et internasjonalt nivå. 

Dette prosjektet har som mål å heve kunnskapsnivået på debatten både i Norge og blant de mest sentrale vestlige aktørene med interesse for Arktis. Vi ønsker å lene oss på flere tiår med nordområdeforskning i Norge og diskutere denne i lys av Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Spesielt er det fire forskningsområder som vi ønsker å rette søkelyset mot: 

• Endringer og skifter i vestlig (USA, EU, Norden, Storbritannia, Frankrike) nordområde- og Arktis-politikk 

• Interesser og endringer i russisk Arktis-politikk, med hensyn på ressurser, forvaltning og sikkerhetspolitikk 

• Kinas Arktis-politikk og russisk-kinesisk samarbeid i nord 

• Betydningen av skiftene i de overnevnte områdene for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i nordområdene og Arktis 

Hensikten er å få frem funn, nyanser og hovedtrekk i det offentlige rom og hos fagmiljøer og aktører med særskilt interesse for geopolitikk i Arktis. Dette vil ikke bare være til nytte for norsk nordområdepolitikk, men også for den generelle debatten om, og interessen for, den utviklingen som pågår i nord. 

Om stillingen: 

Denne stillingen er todelt, mellom prosjektkoordinering og forskning. 

Prosjektkoordinering: Bistå prosjektleder med koordinering, planlegging og rapportering, inkludert budsjettering og økonomistyring av prosjektet og organisering av seminarer og dialogmøter med globale partnere og regionale nettverksmedlemmer. 

Forskning: Bidra til en serie «policy briefs» om relevante prosjekttema, publisere kronikker, og gjennomføre og publisere akademisk forskning og presentere på internasjonale seminarer og konferanser. Etter behov vil oppgaver knyttet til andre deler av FNIs forskningsvirksomhet og kommunikasjonsarbeid kunne påregnes. 

Dette er en to-årig prosjektfinansiert stilling som avhengig av finansiering og søkers egnethet eventuelt kan forlenges. Stillingen innebærer en del reiseaktivitet. 

Vi ser etter: 


Formelle kvalifikasjoner: 

 • Mastergrad eller tilsvarende innen samfunnsvitenskap eller humaniora med disipliner som statsvitenskap, folkerett, geografi, sosiologi, sosialantropologi, økonomi, historie eller områdestudier. 
 • Flytende muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk. 

Ønskede kvalifikasjoner:  

 • Kunnskap og kompetanse om nordområdene, Arktis og/eller sikkerhets- og geopolitikk.  
 • Erfaring fra arbeid med forskning, rapporter eller annet policy-arbeid. 
 • Erfaring med å arrangere seminar.  
 • Erfaring med kommunikasjonsarbeid / sosiale medier.  

Personlige egenskaper: 

 • Nysgjerrig og kreativ. 
 • Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner – både skriftlig og muntlig. 
 • Evnen til å samarbeide og bidra som en del av et team. 
 • Høy arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig. 
 • Et ønske om å formidle forskningsresultater på en enkel og forståelig måte. 

Vi tilbyr: 

 • Lønn NOK 509 500 – 553 500 (Ltr. 55-60) per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet (juniorforsker eller forsker). 
 • En fulltidskontrakt i to år fra 2023 til 2024/2025 (avhengig av oppstartsdato). 
 • Et levende akademisk miljø i Fridtjof Nansens tidligere hjem på Polhøgda (Lysaker, utenfor Oslo). 
 • Attraktive velferdsytelser og en sjenerøs pensjonsavtale. 
 • Inkludering i forskningsgruppen for Hav og polar ved FNI. 
 • En fleksibel og spennende arbeidshverdag. 
 • Tilgang til treningsfasiliteter. 

Slik søker du: 

 • Søknaden må inneholde: 
 • Kort søknadsbrev (maks 1 side) - redegjørelse for motivasjon og forskningsinteresser. 
 • CV (oppsummering av utdanning, stillinger og akademisk arbeid - vitenskapelige publikasjoner) 
 • Kopier av originalt bachelor- og masterdiplom. 
 • Publikasjoner og akademisk arbeid som søkeren ønsker vurdert; maksimalt tre vedlagt søknaden 
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, relasjon til kandidat, e-post og telefonnummer). 

Om Fridtjof Nansens Institutt:

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig stiftelse som forsker på internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk og jus. FNI er det ledende norske forskningsinstituttet for folkerett og politisk samarbeid i Arktis og om havpolitikk generelt. 

Søknad med vedlegg sendes på epost til Pål Skedsmo, pskedsmo@fni.no Søkere som har studert i utlandet anbefales å legge ved en forklaring på universitetets karaktersystem.  

Fridtjof Nansen Institutt tilstreber at arbeidsstyrken vår skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen så mye som mulig. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, funksjonshemming eller hull i CV-en.  

Kontaktpersoner: 

For ytterligere informasjon om prosjektet og stillingen, vennligst kontakt Andreas Østhagen,  ao@fni.no

Innkalling til intervju forventes ila tidlig januar, med mål om tilbud før utgangen av januar 2023. 

Søknadsfrist: 30. desember 2022