Forsvarsvilje ('Collective will to defend')

Forsvarskommisjonens rapporter, 2022, 8 p. In Norwegian.

Lenker

FNI DELTAKERE