RESEARCH INTERESTS
 • Arctic environmental governance
 • International environmental policy and law
 • International law and politics for the Polar regions
 • Law of the sea
 • Diplomacy and conflict resolution

   

Master thesis: Marine verneområder i Arktis. Gjeldende regulering etter internasjonal rett, sett opp mot utkast til en internasjonalt bindende avtale om bevaring og bruk av biologisk mangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ)
(
'Marine protected areas in the Arctic. A comparizon of current regulation under international law, and the proposal for an international legally binding instrument on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ)')

 

BACKGROUND & EXPERIENCE

Academic Background

 • Master of Law, University of Bergen (ongoing)
   

Professional Experience

 • Intern, Mission of Norway to the EU
 • Trainee, Advokatfirmaet Glittertind
 • Trainee, Wikborg Rein
 • Trainee, Advokatfirmaet SANDS
 • Teaching Assistant, University of Bergen
 • Volunteer, Gatejuristen Bergen
 • Volunteer, PROFA – Praktisk og Rettslig Orientering for Flyktninger og Asylsøkere