Events

May 2017
Klimakvotene sprer seg – hva betyr det for Norge?
8:30 am -  12:00 pm
Litteraturhuset, Oslo (Wergelandssalen)
Klimalov og kvotehandel: Kan det virke sammen for grønn vekst i Norge?
8:00 am -  9:30 am
Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7 (Møterom Galleriet)