Events

October 2019
Changing oceans: Sea-level rise and International Law
10:30 am -  12:00 pm
The Fridtjof Nansen Institute
Grønn vekst i blå næring? Innovasjon og bærekraft i norsk oppdrett
12:00 pm -  1:30 pm
Litteraturhuset (3.etg)
Bruksgenbanker og matplantemangfold: Erfaringer fra europeiske pionerer
9:00 am -  4:30 pm
Fridtjof Nansens Institutt
November 2019
The Svalbard Alumni Workshop
10:00 am -  4:00 pm
Fridtjof Nansen Institute, Fridtjof Nansens vei 17, 1366 Lysaker, Norway

logo_footer_fni