Kaffe og frokost serveres fra kl. 08.00, programmet starter kl. 08.30.

Vennligst registrer påmelding nederst på denne siden.

 

Program:

08.30: Kort introduksjon. v/ Karoline H. Flåm, Fridtjof Nansens Institutt, og Birgitte Jourdan-Andersen, Energi Norge

08.35: Norge som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn – hvor er vi og hvor skal vi? v/ Kristian Blindheim, prosjektleder i Energi Norge

08.45: Norsk fornybarmål for 2030? Om hvordan direkte anvendelse av EUs klima- og energirammeverk på Norge vil kunne gi et høyt norsk fornybarmål for 2030 - og hvordan mål i transportsektoren påvirker den norske fornybarandelen.  v/ Adrian Mekki, Thema Consulting

09.00: Hva er status på regionalt samarbeid? Tre korte innlegg:

  • Samarbeid om nordiske energi- og klimaplaner: Hva har norske myndigheter gjort? v/ Inger Østensen, Olje- og energidepartementet 
  • Hvordan passer svensk klima- og energipolitikk med EUs mål? Hva blir Sveriges bidrag, og hvilken rolle spiller nordisk samarbeid? v/ Sara Emanuelsson, Energiföretagen
  • En vurdering av energi- og klimaplanene for Tyskland, Storbritannia og Sverige. v/ Per Ove Eikeland, Fridtjof Nansens Institutt

09.20: Politisk paneldebatt: Hva blir Nordens bidrag til de europeiske klima- og energimålene? Hvilke hindre står i veien for store utslippskutt gjennom elektrifisering og økt nordisk samarbeid? Lars Haltbrekken (SV), Ketil Kjenseth (V), Sara Emanuelsson (Energiföretagen) og Lars Erik Omland (Agder Energi). Ordstyrer: Knut Kroepelien, Energi Norge.

 

Påmelding:
Energi Norge
Fridtjof Nansens Institutt