Opptak fra arrangementet finner du her.

Sektorinteresser knyttet til petroleum, jordbruk, skogbruk, fornybar energi og andre næringer har stor betydning for valgene politikerne tar i den grønne omstillingen.

Klimautvalget 2050 har spurt 15 samfunnsforskere, som har bidratt med sine perspektiver i en ny rapport. Denne kvelden får du høre fra ni av dem.

  • Innledning ved Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger og medlem i Klimautvalget 2050. Mohn leder kveldens arrangement.
     
  • Forskerinnnledninger:

•    Fleksibilitet når vi vil: Maktforhold i klimapolitikken
Gisle Andersen, sosiolog og forsker ved NORCE

•    Makta og fakta i norsk klimapolitikk
Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero

•    Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene? Sektorpolitikkens makt over arealpolitikken
Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

•    Maktforhold i klimapolitikk i de største byene
Hege Hofstad, seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning

  • Samtale med alle forskerne fra første bolk, ledet av Klaus Mohn
  • Forskerinnledninger: 

•    Maktforhold i norsk klimapolitikk: et arbeidslivsperspektiv
David Jordhus-Lier, professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

•    Om maktforhold i klimapolitikken
Kristin Asdal, er professor ved TIK-senteret ved Universitetet i Oslo

•    Interessegruppenes makt og klimapolitikkens avmakt
Ketil Raknes, leder for Institutt for kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania

•    Verktøy for å identifisere strategier for maktendring som gir klimaomstilling
Elin Lerum Boasson, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Cicero

  • Samtale ledet av Klaus Mohn, med innlederne i andre bolk.
     

 

Please sign up: