EUs klimakvotesystem er under revisjon og det er politisk enighet om å styrke systemet. Hva går styrkingen ut på - og vil det monne? Samtidig vurderer Stortinget denne våren en nasjonal klimalov. Hvordan kan disse virkemidlene virke sammen? Vil de utfylle hverandre slik at utslippsreduksjoner også legger til rette for grønn vekst, eller står vi overfor uforutsette problemer?

Frokost serveres fra kl. 08.00, programmet starter kl. 08.15. Debattleder: Kjetil Alstadheim

Program:

08.15-09.00:

Oluf Ulseth, adm.dir. i Energi Norge, ønsker kort velkommen.

  1. Taran FæhnEUs klimakvotesystem: Hvorfor og hvordan styrkes det nå – og vil det monne? Seniorforsker Jørgen Wettestad, FNI
  2. Klimaloven: Hva er foreslått og hva blir konsekvensene? Knut Kroepelien, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
  3. Samspillet mellom ETS og klimaloven – hva er nytten for klimaet og konsekvensene for grønn vekst i Norge? Seniorforsker Taran Fæhn, SSB (CREE)
  4. Svensk klimalov og innsats for europeisk karbonprising: Bra for grønn vekst i Sverige? Maria Sunér Fleming, Enhetsschef Energi, Infrastruktur och Miljö, Svensk næringslivMaria Sunér Fleming

09.00-09.30 - Paneldiskusjon og spørsmål:

  • Anne Therese Gullberg, politisk rådgiver, Stortinget (AP)
  • Audun Rødningsby, politisk rådgiver, Stortinget (Venstre)
  • Peder Egseth, seniorrådgiver, Stortinget (Høyre)
  • Ragnhild Elisabeth Waagaard, WWF
  • Knut Kroepelien, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
  • Ole Løfnes, fagsjef, Norsk Industri

Påmelding