Følg sendingen fra kl. 12:30 på FNIs Youtube-kanal.

Hvor står norsk nordområdepolitikk ved utgangen av 2023? Hvilken rolle kan vi spille mellom stormaktene? Hva er forskjellen på nær- og nordområdene?

Nansens Nordområdeseminar er en årlig seminarserie på norsk som skal diskutere de utenrikspolitiske delene av Norges nordområdepolitikk. Formålet er å få frem nyanser i utenrikspolitikk i nord og samtidig skape en arena for diskusjon av denne. Seminaret i 2023 sammenfaller med utgivelsen av boken «Norway’s Arctic Policy: Geopolitics, Security and Identity in the High North». Eksemplarer av denne vil deles ut. 

Seminaret vil starte med en samtale med statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson og leder for utenriks- og forsvarskomiteen Ine Eriksen Søreide. Deretter vil bokens ulike forfattere diskutere sine bidrag og den seneste utviklingen av norsk nordområdepolitikk. 

Program: 

11:30 – 12:30    Smørbrød og kaffe i Peisestuen

12:30 – 13:15    Norges rolle i nordområdene
•    Iver B. Neumann, direktør, Fridtjof Nansens Institutt 
•    Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, Arbeiderpartiet
•    Ine Eriksen Søreide, leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Stortinget, Høyre

Ordstyrer:
Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

Kunstpause ved M. Seppola Simonsen
Vinner av Tarjei Vesaas’ debutantpris 2022 og forfatter av blant annet Hjerteskog – Syđänmettä, og masterstipendiat ved FNI. 

13:15 – 14:10    Russland, Nato og Kina
•    Karen Anna Eggen, PhD-kandidat, Institutt for forsvarsstudier (frafall)
•    Iselin Stensdal, forsker, Fridtjof Nansens Institutt
•    Gørild Heggelund, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
•    Paal Sigurd Hilde, professor, Institutt for forsvarsstudier 

Ordstyrer:
Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

15 min pause    

14:25 – 15:20:     Konfliktfare, ressurser og Svalbard
•    Øystein Jensen, professor, OsloMet og Fridtjof Nansens Institutt (frafall)
•    Arild Moe, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt​​​​​​
•    Gunhild Hoogensen Gjørv, professor, UiT Norges arktiske universitet 
•    Henny Lie Skarpholt, juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt 

Ordstyrer:
Anna Valberg, kommunikasjonsleder, Fridtjof Nansens Institutt

15 min pause    

15:35 – 16:30:     Nærområde-, nordområde- eller Nord-Norgepolitikk?
•    Ingrid Agnete Medby, førsteamanuensis, Newcastle University 
•    Beate Steinveg, førsteamanuensis, Nord universitet 
•    Odd Gunnar Skagestad, tidligere forsker og Utenriksdepartementet
•    Marit E. Jacobsen, konstituert daglig leder i Barentssekretariatet

Ordstyrer:
Svein Vigeland Rottem, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt

16:30:     Mottakelse i Nansens peisestue 

Følg sendingen fra kl. 12:30 på FNIs Youtube-kanal.

Påmelding til Nansens nordområdeseminar 2023

Participation