Verdens stormakter ser mot nordområdene. Russland ruster opp og satser nordover både økonomisk og strategisk. NATO og USA engasjerer seg i økende grad mot Nord-Norge og i Barentshavet. Kina ser mot Arktis og investerer i den nordlige sjørute. EU utfordrer Norge over farvannene rundt Svalbard. Den nye norske regjeringen må håndtere disse endringene og utfordringene. 

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er ledende på forskning om nordområdene og internasjonal politikk. I Nansens Nordområdeseminar ønsker vi å presentere denne forskningen langs en rekke akser: Vi ser på globale trender som påvirker nordområdene; på Russlands markante rolle i nord; og på hva Norge kan og bør gjøre i nordområdene. I tillegg starter vi seminaret med et innlegg fra statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson, som ser på de store linjene i norsk nordområdepolitikk.


Konferansier: Andreas Østhagen, FNI

12:00 – 12:30: Smørbrød og kaffe

12:30 – 13:00: 

Velkommen og introduksjon til FNIs nordområdeforskning

 • Iver B. Neumann, direktør, FNI

Det store bildet i nord: utfordringer, trender og muligheter

 • Eivind Vad Petersson, statssekretær i Utenriksdepartementet
   

13:00 – 14:00: Stormaktsspill og globale trender

EUropa og USA ser nordover 

 • Andreas Raspotnik, seniorforsker, FNI

Vern eller bruk: ressurser og havforvaltning i et globalt perspektiv

 • Olav Schram Stokke, seniorforsker, FNI

Kinas polare ambisjoner

 • Iselin Stensdal, forsker, FNI

Sesjonen ledes av seniorforsker Elana Wilson Rowe, NUPI


14:15 – 15:15: Russland i Arktis

Ambisjoner og realiteter

 • Arild Moe, seniorforsker, FNI

Samarbeider Russland og Kina?

 • Gørild Heggelund, seniorforsker, FNI

Fiskeriforvaltningen i Barentshavet

 • Anne Kristin Jørgensen, seniorforsker, FNI

Russlands klimapolitikk i Arktis

 • Erdem Lamazhapov, PhD-stipendiat, FNI

Sesjonen ledes av Pål Skedsmo, forskningsleder ved FNI 

 

15:30 – 16:30: Veivalg for Norge

Svalbard: Folkerett og geopolitikk

 • Øystein Jensen, seniorforsker, FNI

Konfliktfare til havs

 • Cecilie Stensrud, juniorforsker, FNI

Arktisk råd på vei mot det norske formannskapet

 • Svein Vigeland Rottem, seniorforsker, FNI

Sikkerhetspolitikk: Norges rolle i Arktis

 • Andreas Østhagen, seniorforsker, FNI

Sesjonen ledes av Trine Jonassen, redaktør i High North News

16:30: Mottakelse på FNI

OBS: Seminaret er fulltegnet.

Participation