Et av verdens viktigste steder for ville, gamle plantesorter er truet (Major habitat for wild plants under threat)

Forskning.no, 20 June 2021. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED FNI PROJECT(S)

RELATED RESEARCH AREA(S)