Går det mot lovløse tilstander på Svalbard? (Rule of law about to slip on Svalbard?)

Aftenposten, 12 August 2021. In Norwegian. 

Links

FNI AUTHORS