Hvor galt kan det gå i Ukraina? (How bad can it get in Ukraine?)

Dagens næringsliv, 6 December 2021. In Norwegian. 

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)