Hvordan forstå internasjonale relasjoner: Statssystemets nøkkelbegreper ('How to Understand International Relations: Key Concepts of the State System')

Fagbokforlaget, 2023, 168 p. In Norwegian.

Denne boken handler om statssystemets utvikling, dets konflikter og allianser, om maktpolitikk og samarbeidsinstitusjoner. Denne boken retter seg mot alle som ønsker å bedre forstå både begrepet, disiplinen og det som faktisk utspiller seg mellom stater og andre politiske enheter.  

Boken introduserer og forklarer statssystemets nøkkelbegreper, og tar for seg både historiske og teoretiske forståelser. De femten kapitlene følger samme mal: Først en kort etymologisk del, så en drøfting av hvordan begrepet er blitt brukt historisk, og deretter en hoveddel om hvilken rolle begrepet spiller i dagens analytiske og politiske diskusjoner – med både klassiske og mer aktuelle eksempler. Målet er å gi leseren både noe å tenke med, men også noe å tenke på.

Links

FNI AUTHORS

  • Director
    +47 67111900

    Email

    ibneumann@fni.no
    Show Email

logo_footer_fni