Innføring i diskursanalyse: Mening, makt, materialitet ('Introduction to Discourse Analysis: Meaning, Power, Matter')

Fagbokforlaget, 2021, 206 p. In Norwegian. 

Gjennom språk og handlinger har vi selv skapt – og skaper – de sosiale virkelighetene vi lever i. Diskursanalyse kan være en velegnet og spennende metode å bruke dersom man ønsker å undersøke og forstå hvordan dette skjer: på hvilke måter utsagn og praksiser konstituerer virkelighet og gir et bilde av sosiale relasjoner på ulike nivå.

Denne boken diskuterer hvor diskursanalysen kommer fra, hva den kan brukes til, og hvordan den brukes. Neumann skriver lettfattelig, men viker ikke tilbake for å bruke tekniske definisjoner når det trengs. Hovedvekten ligger på identitets- og maktanalyse. Fremstillingen er rik på eksempler hentet både fra forfatterens og andres forskning på sosiale prosesser, internasjonal politikk og populærkultur. Boken retter seg særlig mot studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Innføring i diskursanalyse er en revidert utgave av den populære læreboken Mening, makt, materialitet fra 2002. Den er gjennomgående oppdatert, og har mange nye eksempler, begrepsforklaringer og ny tekst om bl.a. multimodalitet, diskursanalysens inspirasjonskilder samt om forskjeller mellom ulike typer diskursanalyse.

 

Links

FNI AUTHORS

  • Director
    +47 67111900

    Email

    ibneumann@fni.no
    Show Email

logo_footer_fni