Kverker laks for å kverke lus (Culling Salmon to Counter Lice)

Dagens Næringsliv, August 14, 2023. In Norwegian.

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)