Lærebok i forvaltningsrett. ('Public Administrative Law')

Oslo, Gyldendal Akademisk, 2012, 460 p. In Norwegian.

Links

logo_footer_fni