Ny kamp om fornybar energi i EU (New battle for renewable energy in the EU)

Energi og klima, 29 June 2021. In Norwegian

Når EUs fornybardirektiv nå skal revideres, intensiveres kampen mellom de ulike interessene, skriver Anne Therese Gullberg og FNI-forsker Marie Byskov Lindberg

Links

RELATED RESEARCH AREA(S)

logo_footer_fni