På slagmarken i Ukraina støter to ulike syn på verdensordenen sammen (On the battlefield in Ukraine, two different views of the world order collide)

Morgenbladet, January 13, 2023. In Norwegian. 

Links

FNI AUTHORS

RELATED RESEARCH AREA(S)