Står «utvikling, ikke avvikling» i veien for omstillingen alle vet kommer? (Is "development, not decommissioning" hindering the transition everyone knows is coming?

Fri Fagbevegelse, November 22, 2022. In Norwegian.

Links

logo_footer_fni