Stoltenberg er upresis og ivrig på en måte NATOs generalsekretær ikke bør være (Stoltenberg is imprecise and eager in a way a NATO Secretary General should not be)

Aftenposten, 16 June 2021. In Norwegian. 

Links

logo_footer_fni