Her får vi høre innledernes ambisjoner innenfor sine virksomheter og fagområder, men vi retter også blikket mot politiske, økonomiske og forvaltningsmessige utfordringer Svalbard står overfor i årene som kommer. 

15:00 Innledning Svein Vigeland Rottem, seniorforsker (Fridtjof Nansen Institutt, FNI)
 
15:10-16:00: Nye og gamle muligheter på Svalbard

 • 15:10: Er det behov for næringsutvikling i Longyearbyen?  
  • Terje Aunevik (styreleder i NHO Arktis)
 • 15:20: Landing av fisk og krabbe i Longyearbyen.
  • Gerd Kristoffersen (Norges Råfisklag) og Jo Gjerstad
 • 15:30: Forskning på Svalbard
  • Katrine Husum (Polarinstituttet)
 • 15:40: Turisme på Svalbard.
  • Trine Krystad (Visit Svalbard)
 • 15:50: Spørsmål og svar.
  • Moderert av Svein Vigeland Rottem (FNI)

16:00-16:15 Benstrekk med boller og kaffe

16:15-17:15 Framtidens Svalbard

 • 16:15 Barrierer for nye prosjekter på Svalbard.
  • Grete Lorentzen (NOFIMA) tbc
 • 16:25 Norsk-russisk samarbeid på Svalbard.
  • Turid Wæhler (UiT)
 • 16:35 Svalbard – før og nå I.
  • Grete Hovelsrud (Nordlandsforskning/Nord Universitet)
 • 16:45 Svalbard – før og nå II.
  • Arne O. Holm (redaktør High North News)
 • 16:55 Spørsmål og svar.

Ingen påmelding.

Arrangementsbilde: Daniel Fatnes på Unsplash