Vinden har snudd i norsk vindkraftdebatt, og stemningen har skiftet fra optimisme til raseri. Hva skjedde? Var det slik det måtte gå? Kan vi noen gang ta opp igjen norsk landbasert vindkraft? Hvordan blir det fremtidige konsesjonssystemet? Naturinngrep må begrenses og lokaldemokratiet må få myndighet, sier forskningen. Kan vi bygge et nytt system for lokal kompensasjon? Kan vi omstille Norge i tide til å innfri klimamålene frem mot 2030 og 2050 uten mer vindkraft? 

Fridtjof Nansens Institutt har landets ledende samfunnsvitenskapelige forskere innen norsk vindkraft. I dette seminaret inviterer de med seg politikere som står midt i en valgkamp, UiA, næringslivet og miljøvernsiden når de vil bidra til å finne veien videre for norsk vindkraft.

Ordstyrer: Erik Martiniussen, Teknisk Ukeblad

Forskerinnlegg:

  • Tor Håkon Jackson Inderberg, seniorforsker innenfor energi og klima ved Fridtjof Nansens Institutt. Har forsket på utviklingen i den norske vindkraftdebatten gjennom de siste fem årene. 
  • Mikaela Vasstrøm er førsteamanuensis i bærekraftig samfunnsutvikling og framtidsplanlegging ved UiA. Forsker på vindkraftutbygging og arbeider særlig med å involvere lokalbefolkningen.

Debatt:

  • Tord Lien, NHOs regiondirektør for Trøndelag. Tidligere olje- og energiminister fra FrP., NHO
  • Lars Haltbrekken, Energipolitisk talsperson for SV og sitter i i Stortingets energi- og miljøkomité, SV
  • Ruth Grung, sitter i i Stortingets energi- og miljøkomité for Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet
  • Synnøve Kvamme, Nestleder, Naturvernforbundet
  • Eivind Heløe, Direktør for Fornybar og miljø, Energi Norge
  • Kjetil Lund, Vassdrags- og energidirektør, NVE

Tid: Onsdag 18/8 2021 14:15 - 15:45
Sted: Lille Andevinge, Arendal
Arrangør: FNI og Include
 

Kontaktperson: Anna Valberg, Fridtjof Nansens Institutt, avalberg@fni.no

Vil du motta nyhetsbrev fra FNI, registrer deg her.

Include logo
FNI logo