Areal og naturområder er begrensede ressurser og under konstant press fra forskjellige utbyggingsformål. Det er ikke bare vårt forbruk av energi, varer og opplevelser som har arealkonsekvenser – også overgangen til fornybar energi vil kreve betydelig bruk av areal. Vi må derfor håndtere to sammenkoblede kriser samtidig: konsekvensene av et klima i endring og tap av natur.

I dette lunsjseminaret belyser vi krysspresset vi står overfor i arealforvaltningen. Vi ser på dilemmaene og de forskjellige formene for press på arealressurser, men også på mulige løsninger for redusert arealbruk.

► Følg lunsjseminaret på Zoom med denne lenken:

 

Program


11.00: Kort om Include og dagens seminar
Tor Håkon Jackson Inderberg, Fridtjof Nansens Institutt

11:05: Arealer under press – i Norge og i verden
Anders Tønnesen, CICERO

11.15: Politikk for naturkrisen og klimakrisen: Vinn-vinn løsninger eller målkonflikter?
Lars H. Gulbrandsen, Fridtjof Nansens Institutt

11.25: Arealnøytralitet – framvekst, utfordringer og muligheter
Fredrik Vikse, Sabima

11.35: Panelsamtale

12:00: Slutt
 

Arrangør: Include - forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling