De seneste årene har Norges politiske dansegulv, Arendalsuka, stadig fått arrangementer hvor forskningsinstitusjoner står bak. FNIs kjernetemaer energi, miljø, klima, sikkerhet og polare spørsmål får stadig større plass, og i år øser vi av vår kunnskap om geopolitikk i nord, kinesisk klimaarbeid, internasjonalt miljøarbeid, samt norsk nettutbygging. 
 

FNI arrangerer: 


Internasjonalt samarbeid i nord i krise - hva kan Norge gjøre?
Fridtjof Nansens Institutt og Nordområdepartnerskapet
Tirsdag 15/8 2023 09:00 - 10:00
Sted: Lavvoen

Bærekraftig havbruk - skal laksen tåle lus eller røff behandling?
Fridtjof Nansens Institutt, Nofima
Tirsdag 15/8 2023 13:00 - 14:00
Sted: No.9 CC Café, Teaterplassen 3

Pubinar: Kina og Russland i Arktis
Fridtjof Nansens Institutt
Tirsdag 15/8 2023 21:00 - 22:00
Sted: No.9 CC Café, Teaterplassen 3
Med: Gørild Heggelund, Gabriella Bolstad og Svein Vigeland Rottem

Kan vi samarbeide når det er krig?
Bjerknessenteret for klimaforskning, Fridtjof Nansens Institutt, Nordområdepartnerskapet
Onsdag 16/8 2023 16:00 - 16:45
Med: Serafima Andreeva

Naturavtalen: hvordan vi fikk en global avtale for biomangfold
Fridtjof Nansens Institutt
Torsdag 17/8 2023 08:30 - 09:30
Sted: No.9 CC Café, Teaterplassen 3

Hvem får nett: styrer nettkapasiteten industriutviklingen i Norge?
Fridtjof Nansens Institutt
Torsdag 17/8 2023 16:30 - 17:25
Sted: No.9 CC Café, Teaterplassen 3

Hvem får nett: Er nettkapasitet et problem for småskala produksjon av strøm?
Fridtjof Nansens Institutt
Torsdag 17/8 2023 17:30 - 18:30
Sted: No.9 CC Café, Teaterplassen 3

Andre ting å få med seg: 

Forskerne våre deltar også på en rekke andre arrangementer: 

Krigen i Ukraina: Veien ut av krisen?
Arendalsuka, Altinget, Nordisk ministerråd
Mandag 14/8 2023 15:00-16:00
Med: Iver B. Neumann

Arktis som geopolitisk hotspot. Hvordan skal samfunnet forholde seg til økt militarisering
Nordområdepartnerskapet/Tromsø kommune
Tirsdag 15/8 2023 11:15 - 12:00
Sted: Lavvoen
Med: Andreas Østhagen

Kina-salong
Fafo
Tirsdag 15/8 2023 15:45 - 16:30
Med: Gørild Heggelund

EUs nye klimaregler – vil Norge lykkes med iverksettingen?
CICERO senter for klimaforskning
Onsdag 16/8 2023 14:00 - 14:45
Med: Torbjørg Jevnaker og FNI-masterstipendiat Andrea Nielsen

Hva skjer med de globale utslippene?
CICERO Senter for klimaforskning
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 10:45
Med: Gørild Heggelund

Arktisk Forskning - hvem styrer?
University of the Arctic - UArctic, Nordområdepartnerskapet, Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning
Onsdag 16/8 2023 16:00 - 17:00
Med: Serafima Andreeva

Fra hvitt til blått: Kunnskap og forvaltning av framtidens polhav
UiT Norges arktiske universitet, NTNU, Universitetet i Oslo, Norsk Polarinstitutt, NERSC
Torsdag 17/8 2023 11:30 - 13:00
Med: Gabriella Bolstad