CICEP og CREE inviterer til seminar der vi ser på hva EU og Norge kan gjøre for å øke utslippskuttene. Hvor langt kan vi strekke oss for å nå målene i Paris-avtalen? Hva innebærer kuttene for Norge og for EU? Vi går gjennom fleksibiliteten Norge har gjennom vår felles gjennomføring med EU, og vi tar et dypdykk i muligheten for omstilling i transport- og kraftsektoren.

Meld deg på her.

 

Program

0900-0905 – Velkommen, Rolf Golombek (Frischsenteret)

 

Parisavtalen og nasjonale mål

 • 0905-0915 – Gapet mellom nasjonale mål og målene i Parisavtalen. Bård Lahn (CICERO)
 • 0915-0920 – Kan vi øke utslippskuttene og nå målene i Parisavtalen? (DNV GL)
 • 0920-0930 – Spørsmål og svar

 

Fleksible mekanismer

 • 0930-0940 – Norges tilgang på fleksible mekanismer i ikke-kvotepliktig sektor. Erlend Hermansen (CICERO)
 • 0940-0950 – Hvor mange ETS-kvoter vil EU dele ut? Michael Hoel (UiO)
 • 0950-1000 – Hva vil utslippsreduksjoner utenfor kvotepliktig sektor koste i det norsk-europeiske klimasamarbeidet? Brita Bye (SSB)
 • 1000-1005 – Brukerinnlegg om EUs fleksibilitetsmekanismer. Birgitte Jourdan-Andersen (Energi Norge)
 • 1005-1020 – Spørsmål og svar
 • 1020-1035 – Pause


Muligheter for utslippskutt i transport- og kraftsektoren

 • 1035-1045 – Vil elbilpolitikken påvirke bensin-bilisters kjørevaner? Snorre Kverndokk (Frischsenteret)
 • 1045-1055 – Standardisering av ladestasjoner og utbredelse av elbiler. Mads Greaker (OsloMet)
 • 1055-1100 – Hvordan lykkes vi med elektrifisering av transportsektoren? Geir Malmedal (NAF)
 • 1100-1115 – Spørsmål og svar
 • 1115-1125 – Fossil divestment, kull og fornybart i elektrisitetsproduksjonen.
 • Solveig Glomsrød (CICERO)
 • 1125-1135 – Kan kraftsektoren bli karbonfri? Rolf Golombek (Frischsenteret)
 • 1135-1140 – Krafttak for klima: Europas dekarbonisering går gjennom kraftsektoren. Knut Vrålstad (Statkraft)
 • 1140-1155 – Spørsmål og svar
 • 1155-1200 – Oppsummering/hvilke nye klimamål setter EU? Torbjørg Jevnaker (Fridtjof Nansens Institutt)

 

1200-1230 – Lunsj

 

Påmelding her. 

 

CICEP
CREE